Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne21.02.2020

dr inż. Paweł Majdzik Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  88 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  4,65 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  51 kB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  4,20 MB)
Recenzja 2 (format:  PDF, rozmiar:  3,32 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  877 kB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  6,29 MB)
Harmonogram (format:  doc, rozmiar:  28 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  619 kB) Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  411 kB)
dr inż. Piotr Sulikowski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  534 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  23 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  599 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  261 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  4,62 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  534 kB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  818 kB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  16,27 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  1,04 MB) Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  29 kB)
dr inż. Piotr Dziurzański Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  267 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  6,33 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  613 kB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  395 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  429 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  5,01 MB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  756 kB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  16,43 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  450 kB) Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  424 kB)
dr inż. Marcin Pluciński Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  213 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  4,91 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  5,78 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  403 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  175 kB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  218 kB) Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  463 kB)
dr inż. Krzysztof Małecki Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  45 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,87 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  5,77 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  478 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  595 kB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  206 kB) Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  492 kB)
dr inż. Aleksander Skakovski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  447 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,96 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  525 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  523 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  203 kB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  63 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  98 kB) Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  899 kB)
dr inż. Tomasz Hyla Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  315 kB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  2,11 MB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  2,06 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  319 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  595 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  505 kB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  63 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  95 kB) Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  34 kB)
dr inż. Jarosław Kurek Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  414 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  5,35 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  388 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  529 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  620 kB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  190 kB) Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  34 kB)
dr inż. Wojciech Maleika Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  47 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,76 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  890 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  719 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  144 kB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  63 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  177 kB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)
dr inż. Marek Landowski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  3,70 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  329 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  394 kB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  63 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  184 kB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  94 kB)
dr inż. Rafał Kozik Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  66 kB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  760 kB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  832 kB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  53 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  3,79 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  425 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  577 kB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  181 kB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)
dr inż. Marek Pałkowski

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  647 kB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  12,85 MB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  11,28 MB)

Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  3,12 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  8,46 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  567 kB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  2,86 MB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  2,78 MB)
dr inż. Anna Lewandowska Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  80 kB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  420 kB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  372 kB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  152 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  1,87 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  558 kB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  63 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  336 kB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  362 kB)
dr inż. Jarosław Jankowski
 
Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  264 kB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  561 kB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  506 kB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  267 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  3,65 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  4,17 MB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  1,27 MB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  376 kB)
dr inż. Przemysław Korytkowski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  241 kB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  584 kB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  508 kB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  568 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  3,96 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  376 kB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  2,64 MB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  1,35 MB)
dr inż. Paweł Forczmański Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  667 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  16,67 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  61 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  6,78 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  271 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  4,99 MB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  120 kB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  0,94 MB)
dr Przemysław Różewski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  262 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  6,54 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  60 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  5,61 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  213 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  2,04 MB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  71 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  1,99 MB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  0,94 MB)
dr Piotr Borkowski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  1,01 MB)
Autoreferat
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  60 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  417 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  4,08 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  3,57 MB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  74 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  618 kB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  128 kB)
dr inż. Radosław Mantiuk Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  268 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  8,95 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  61 kB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  9,67 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  1,14 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  0,94 MB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  72 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  474 kB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  148 kB)
dr. inż. Dariusz Frejlichowski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  285 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  8,53 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  49 kB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  529 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  460 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  789 kB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  44 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  300 kB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  1,52 MB)
dr inż. Przemysław Klęsk Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  1,69 MB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  28 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  49 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  390 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  325 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  522 kB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  45 kB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  829 kB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  1,23 MB)
dr inż. Imed El Fray

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  35 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  299 kB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  1,49 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  1,22 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  1,03 MB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  212 kB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  45 kB) Uchwały RW (format:  pdf, rozmiar:  51 kB)
dr inż. Jerzy Pejaś Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  37 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,09 MB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  681 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  21 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  5,25 MB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  154 kB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  46 kB) Uchwały RW (format:  pdf, rozmiar:  54 kB)
dr inż. Grzegorz Ulacha Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  54 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,15 MB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  241 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  494 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  630 kB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  354 kB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  42 kB) Uchwały RW (format:  pdf, rozmiar:  53 kB)
dr inż. Marcin Korzeń Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  19,03 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,19 MB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  361 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  419 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  744 kB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  679 kB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  46 kB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  51 kB)
dr inż. Krzysztof Zatwarnicki Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  38 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,58 MB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  522 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  1,71 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  500 kB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  391 kB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  44 kB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  50 kB)
dr inż. Mariusz Borawski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  21 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,08 MB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  213 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  760 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  360 kB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  480 kB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  60 kB)   Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  51 kB)
dr inż. Mieczysław Drabowski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  39 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,55 MB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  428 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  457 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  533 kB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  0,99 MB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  71 kB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  29 kB)
dr inż. Barbara Begier Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  71 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,83 MB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  624 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  655 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  432 kB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  737 kB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  67 kB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  67 kB)
dr inż. Izabela Rojek Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  99 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  458 kB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  542 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  581 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  472 kB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  556 kB)
Harmonogram (format:  doc, rozmiar:  32 kB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  37 kB)
dr nt. Izabela Rejer Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  22 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,20 MB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  542 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  442 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  2,09 MB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  520 kB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  54 kB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  36 kB)
dr nt. Bożena Śmiałkowska Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  28 kB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,40 MB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  683 kB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  629 kB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  519 kB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  583 kB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  46 kB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  63 kB)