Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne21.02.2020

dr inż. Paweł Majdzik Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  88 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  4,65 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  51 KB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  4,20 MB)
Recenzja 2 (format:  PDF, rozmiar:  3,32 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  877 KB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  6,29 MB)
Harmonogram Uchwała komisji Uchwała RW
dr inż. Piotr Sulikowski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  534 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  23 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  599 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  261 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  4,62 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  534 KB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  818 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  16,27 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  1,04 MB) Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  29 KB)
dr inż. Piotr Dziurzański Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  267 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  6,33 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  613 KB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  395 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  429 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  5,01 MB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  756 KB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  16,43 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  450 KB) Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  424 KB)
dr inż. Marcin Pluciński Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  213 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  4,91 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  5,78 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  403 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  175 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  218 KB) Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  463 KB)
dr inż. Krzysztof Małecki Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  45 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,87 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  5,77 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  478 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  595 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  206 KB) Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  492 KB)
dr inż. Aleksander Skakovski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  447 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,96 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  525 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  523 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  203 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  63 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  98 KB) Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  899 KB)
dr inż. Tomasz Hyla Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  315 KB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  2,11 MB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  2,06 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  319 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  595 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  505 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  63 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  95 KB) Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  34 KB)
dr inż. Jarosław Kurek Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  414 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  5,35 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  388 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  529 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  620 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  190 KB) Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  34 KB)
dr inż. Wojciech Maleika Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  47 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,76 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  102 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  890 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  719 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  144 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  63 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  177 KB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  91 KB)
dr inż. Marek Landowski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  102 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  3,70 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  329 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  121 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  394 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  63 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  184 KB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  94 KB)
dr inż. Rafał Kozik Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  66 KB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  760 KB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  832 KB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  53 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  3,79 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  425 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  577 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  181 KB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  91 KB)
dr inż. Marek Pałkowski

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  647 KB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  12,85 MB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  11,28 MB)

Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  3,12 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  8,46 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  567 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  2,86 MB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  2,78 MB)
dr inż. Anna Lewandowska Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  80 KB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  420 KB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  372 KB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  152 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  1,87 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  558 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  63 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  336 KB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  362 KB)
dr inż. Jarosław Jankowski
 
Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  264 KB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  561 KB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  506 KB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  267 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  3,65 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  4,17 MB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  1,27 MB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  376 KB)
dr inż. Przemysław Korytkowski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  241 KB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  584 KB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  508 KB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  568 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  3,96 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  376 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  2,64 MB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  1,35 MB)
dr inż. Paweł Forczmański Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  667 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  16,67 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  61 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  6,78 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  271 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  4,99 MB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  120 KB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  0,94 MB)
dr Przemysław Różewski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  262 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  6,54 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  60 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  5,61 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  213 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  2,04 MB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  71 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  1,99 MB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  0,94 MB)
dr Piotr Borkowski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  1,01 MB)
Autoreferat
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  60 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  417 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  4,08 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  3,57 MB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  74 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  618 KB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  128 KB)
dr inż. Radosław Mantiuk Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  268 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  8,95 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  61 KB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  9,67 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  1,14 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  0,94 MB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  72 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  474 KB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  148 KB)
dr. inż. Dariusz Frejlichowski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  285 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  8,53 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  49 KB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  529 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  460 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  789 KB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  44 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  300 KB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  1,52 MB)
dr inż. Przemysław Klęsk Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  1,69 MB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  28 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  49 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  390 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  325 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  522 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  45 KB) Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  829 KB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  1,23 MB)
dr inż. Imed El Fray

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  35 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  299 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  1,49 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  1,22 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  1,03 MB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  212 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  45 KB) Uchwały RW (format:  pdf, rozmiar:  51 KB)
dr inż. Jerzy Pejaś Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  37 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,09 MB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  681 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  21 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  5,25 MB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  154 KB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  46 KB) Uchwały RW (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)
dr inż. Grzegorz Ulacha Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,15 MB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  241 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  494 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  630 KB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  354 KB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  42 KB) Uchwały RW (format:  pdf, rozmiar:  53 KB)
dr inż. Marcin Korzeń Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  19,03 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,19 MB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  361 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  419 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  744 KB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  679 KB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  46 KB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  51 KB)
dr inż. Krzysztof Zatwarnicki Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  38 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,58 MB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  522 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  1,71 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  500 KB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  391 KB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  44 KB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  50 KB)
dr inż. Mariusz Borawski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  21 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,08 MB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  213 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  760 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  360 KB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  480 KB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  60 KB)   Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  51 KB)
dr inż. Mieczysław Drabowski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  39 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,55 MB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  428 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  457 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  533 KB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  0,99 MB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  71 KB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  29 KB)
dr inż. Barbara Begier Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  71 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,83 MB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  624 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  655 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  432 KB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  737 KB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  67 KB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  67 KB)
dr inż. Izabela Rojek Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  99 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  458 KB)
Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  542 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  581 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  472 KB)
Recenzja 4 (format:  pdf, rozmiar:  556 KB)
Harmonogram (format:  doc, rozmiar:  32 KB) Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  37 KB)