Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne21.02.2020

dr inż. Przemysław KlęskWniosek (format:  pdf, rozmiar:  1,69 MB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  28 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  49 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  390 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  325 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  522 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  45 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  829 KB)Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  1,23 MB)
dr. inż. Dariusz FrejlichowskiWniosek (format:  pdf, rozmiar:  285 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  8,53 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  49 KB)Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  529 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  460 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  789 KB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  44 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  300 KB)Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  1,52 MB)
dr inż. Radosław MantiukWniosek (format:  pdf, rozmiar:  268 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  8,95 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  61 KB)Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  9,67 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  1,14 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  0,94 MB)
Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  72 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  474 KB)Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  148 KB)
dr Piotr Borkowski Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  1,01 MB)
Autoreferat
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  60 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  417 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  4,08 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  3,57 MB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  74 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  618 KB)Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  128 KB)
dr Przemysław RóżewskiWniosek (format:  pdf, rozmiar:  262 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  6,54 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  60 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  5,61 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  213 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  2,04 MB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  71 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  1,99 MB)Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  0,94 MB)
dr inż. Paweł ForczmańskiWniosek (format:  pdf, rozmiar:  667 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  16,67 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  61 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  6,78 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  271 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  4,99 MB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  120 KB)Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  0,94 MB)
dr inż. Przemysław KorytkowskiWniosek (format:  pdf, rozmiar:  241 KB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  584 KB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  508 KB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  568 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  3,96 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  376 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  2,64 MB)Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  1,35 MB)
dr inż. Jarosław Jankowski

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  264 KB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  561 KB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  506 KB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  267 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  3,65 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  4,17 MB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  1,27 MB)Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  376 KB)
dr inż. Anna LewandowskaWniosek (format:  pdf, rozmiar:  80 KB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  420 KB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  372 KB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  152 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  1,87 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  558 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  63 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  336 KB)Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  362 KB)
dr inż. Marek Pałkowski

Wniosek (format:  pdf, rozmiar:  647 KB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  12,85 MB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  11,28 MB)

Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  3,12 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  8,46 MB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  567 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  2,86 MB)Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  2,78 MB)
dr inż. Rafał KozikWniosek (format:  pdf, rozmiar:  66 KB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  760 KB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  832 KB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  53 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  3,79 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  425 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  577 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  181 KB)Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  91 KB)
dr inż. Marek LandowskiWniosek (format:  pdf, rozmiar:  102 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  3,70 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  329 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  121 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  394 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  63 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  184 KB)Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  94 KB)
dr inż. Wojciech MaleikaWniosek (format:  pdf, rozmiar:  47 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,76 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  102 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  890 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  719 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  144 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  63 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  177 KB)Uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  91 KB)
dr inż. Jarosław KurekWniosek (format:  pdf, rozmiar:  414 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  5,35 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  388 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  529 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  620 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  190 KB)Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  34 KB)
dr inż. Tomasz HylaWniosek (format:  pdf, rozmiar:  315 KB)
AutoreferatPL (format:  pdf, rozmiar:  2,11 MB)
AutoreferatEN (format:  pdf, rozmiar:  2,06 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  319 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  595 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  505 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  63 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  95 KB)Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  34 KB)
dr inż. Aleksander SkakovskiWniosek (format:  pdf, rozmiar:  447 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,96 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  525 KB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  523 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  203 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  63 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  98 KB)Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  899 KB)
dr inż. Krzysztof MałeckiWniosek (format:  pdf, rozmiar:  45 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,87 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  5,77 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  478 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  595 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  206 KB)Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  492 KB)
dr inż. Marcin PlucińskiWniosek (format:  pdf, rozmiar:  213 KB)
Autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  4,91 MB)
Komisja (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  5,78 MB)
Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  403 KB)
Recenzja 3 (format:  pdf, rozmiar:  175 KB)

Harmonogram (format:  pdf, rozmiar:  62 KB)Uchwała komisji (format:  pdf, rozmiar:  218 KB)Uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  463 KB)