Rok 2023/2024

Uchwała nr 160 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2023 r.16.10.2023

zmieniająca uchwałę nr 53 Senatu ZUT z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunku ekonomia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024