Rok 2023/2024

Uchwała nr 295 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 listopada 2022 r. 9.12.2022

w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim na kierunku budownictwo, rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024