Rok 2020/2021

Zmiana zasad przyznawania studentom świadczeń stypendialnych - zapomóg25.02.2022

KOMUNIKAT NR 17 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2021 r. o zmianie zasad przyznawania studentom świadczeń stypendialnych - zapomóg.

Wprowadzenie czasowo obowiązujących zmian w Regulaminie świadczeń dla studentów ZUT25.02.2022

ZARZĄDZENIE NR 66 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2021 r. wprowadzające czasowo obowiązujące zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów ZUT wprowadzonego zarządzeniem Rektora ZUT nr 60 z dnia 26 września 2019 r.

Wprowadzenie czasowo obowiązujących przepisów w przyznawaniu zapomóg studentom30.10.2020

ZARZĄDZENIE NR 170 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowo obowiązujących przepisów w przyznawaniu studentom świadczeń stypendialnych - zapomóg, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni.

 

Regulamin świadczeń dla studentów - zmiana 6.10.2020

ZARZĄDZENIE NR 143 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

ZARZĄDZENIE NR 121 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2020/2021