Skład rady uczelni

Skład Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 7.01.2021

  • Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

1. Zbigniew Cenkier

2.  Edward Osina

3.  Tomasz Panas

  • Członkowie ze wspólnoty Uczelni:

1.  dr hab. inż. Marcin Hołub, prof. ZUT

2.  prof. dr hab. Ewa Mijowska

3. prof. dr hab. inż. Danuta Szczerbińska