Skład rady uczelni

Skład Rady Uczelni na kadencję 2021-202415.10.2021

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

Zbigniew Cenkier - przewodniczący

Edward Osina

 

Tomasz Panas

 


Członkowie ze wspólnoty Uczelni:

 

prof. dr hab. Ewa Mijowska

 

prof. dr hab. inż. Danuta Szczerbińska 

 

dr hab. inż. Arkadiusz Parus, prof. ZUT