Rok 2023/2024

Rok 2023/202430.06.2023

W roku akademickim 2027/2028 będzie obowiązywała uchwała nr 145  Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie Zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2027-2028