Rok 2023/2024

Rok 2023/202416.11.2022

W roku akademickim 2023/2024 obowiązuje UCHWAŁA NR 261 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 października 2022 r. w sprawie Zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w kolejnych latach akademickich 2023/2024 - 2026-2027