Regulamin studiów

Uchwała nr 42 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2024 r.15.05.2024

zmieniająca uchwałę nr 79 Senatu ZUT z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie