Regulamin studiów

Uchwała nr 96 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2022 r.11.05.2022

w sprawie Regulaminu studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie