Regulamin studiów

uchwała nr 31 Senatu ZUT z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (tekst jednolity)11.07.2019