Regulamin studiów

Uchwała nr 75 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2020 r. 7.05.2020

zmieniająca uchwałę nr 31 Senatu ZUT z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie