Zakres obowiązków Kanclerza ZUT

ZARZĄDZENIE NR 141 Rektora ZUT z dnia 30 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 70 Rektora ZUT z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia zakresu spraw powierzonych kanclerzowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie21.01.2021