Rok 2021/2022

Regulamin świadczeń dla studentów - zmiana26.04.2022

ZARZĄDZENIE NR 58 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT w Szczecinie 

Zmiana w Regulaminie świadczeń dla studentów ZUT, której celem jest wsparcie studentów - obywateli Ukrainy. Nowelizacja regulaminu została wprowadzona w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.).