Rok 2021/2022

Uchwała nr 132 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 maja 2022 r.10.06.2022

w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunku kynologia rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022