Rok 2021/2022

Uchwała nr 106 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 31 maja 2021 r.10.06.2021

w sprawie opisu efektów uczenia się określonych dla programu studiów kierunku technologia żywności i żywienia człowieka, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022