Rok 2014

Zarządzenie nr 72 Rektora ZUT z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 30.12.2014

Zarządzenie nr 71 Rektora ZUT z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie nazw w języku angielskim kierunków i specjalności, stosowanych w odpisach dyplomów ukończenia studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie23.12.2014

Zarządzenie nr 70 Rektora ZUT z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom ZUT23.12.2014

Zarządzenie nr 69 Rektora ZUT z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie23.12.2014

Zarządzenie nr 68 Rektora ZUT z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru dokumentu służącego do rozliczania ryczałtu pieniężnego za używanie w celach służbowych do jazd lokalnych samochodu osobowego niebędącego własnością ZUT18.12.2014