Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej 9.10.2012

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U.  z 2018 r., poz. 1330, z późniejszymi zmianami).