Udostępnianie informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429, z późn. zm.) 1.10.2020