Rok 2022/2023

Uchwała nr 209 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2022 r. 5.07.2022

w sprawie ustalenia programu studiów prowadzonych na kierunku mikrobiologia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023