Rok 2022/2023

Uchwała nr 262 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 października 2022 r. 3.11.2022

w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunkach ekonomia oraz zarządzanie, rozpoczętych od roku akademickiego 2022/2023