Rok 2022/2023

Uchwała nr 159 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2023 r.16.10.2023

zmieniająca uchwałę nr 262 Senatu ZUT z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunkach ekonomia oraz zarządzanie, rozpoczętych od roku akademickiego 2022/2023