Regulamin rady uczelni

UCHWAŁA NR 11 Rady Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniająca Regulamin Rady Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 11.06.2024