Regulamin rady uczelni

Uchwała nr 30 Rady Uczelni ZUT z dnia 22 października 2020 r. zmieniająca Regulamin Rady Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 7.12.2020