Jednostki organizacyjne WBiHZ

Jednostki organizacyjne Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 16.08.2021

 • Dziekanat - ul. Klemensa Janickiego 32
 • Katedra Anatomii Zwierząt i Zoologii - ul. Klemensa Janickiego 33
  • Pracownia Biologii i Ekologii Pasożytów
  • Pracownia Pszczelnictwa
 • Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska - ul. Klemensa Janickiego 29
 • Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki - ul. Klemensa Janickiego 29
 • Katedra Genetyki - al. Piastów 45
 • Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii - al. Piastów 45
  • Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych
 • Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych - ul. Klemensa Janickiego 29
  • Pracownia Drobiarstwa
  • Pracownia Hodowli Koni i Animaloterapii
  • Pracownia Hodowli Trzody Chlewnej
  • Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności
 • Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających - ul. Klemensa Janickiego 29
  • Pracownia Biologii Molekularnej
  • Pracownia Biostatystyki
 • Laboratorium Chromatografii i Spektrometrii MAS - Klemensa Janickiego 29

 

 

ZARZĄDZENIE NR 77 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 14 października 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (tekst ujednolicony) (format:  doc, rozmiar:  2,60 MB)