Jednostki organizacyjne WBiHZ

Jednostki organizacyjne Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 9.04.2018

 • Dziekanat - ul. Klemensa Janickiego 32
 • Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska - ul. Klemensa Janickiego 29
 • Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki - ul. Klemensa Janickiego 29
 • Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt - al. Piastów 45
  • Pracownia Genetycznych Podstaw Biotechnologii
  • Pracownia Genetyki Molekularnej
 • Zakład Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych - ul. Klemensa Janickiego 29
 • Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności - ul. Klemensa Janickiego 29
 • Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej - al. Piastów 45
  • Zakład Towaroznawstwa Produktów Spożywczych
 • Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających - ul. Klemensa Janickiego 29
  • Zakład Biostatystyki
  • Zakład Cytogenetyki Molekularnej
 • Zakład Zoologii i Pszczelnictwa - ul. Doktora Judyma 20
  • Pracownia Biologii i Ekologii Pasożytów
 • Pracownia Anatomii Zwierząt - ul. Doktora Judyma 14
 • Pracownia Hodowli Koni i Animaloterapii - ul. Doktora Judyma 12

   

    Zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z dnia 30.09.2013r. (format:  pdf, rozmiar:  187 KB)