Rok 2024/2025

Rok 2024/2025 4.03.2024

UCHWAŁA NR 21 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 lutego 2024 r.  zmieniająca uchwałę nr 143 Senatu ZUT z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT na rok akademicki 2024/2025