Rok 2022/2023

Rok 2022/2023 4.05.2022

UCHWAŁA NR 98 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 154 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023.