Rok 2016

Zarządzenie nr 101 Rektora ZUT z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej19.12.2016

Zarządzenie nr 100 Rektora ZUT z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie sprostowania błędu w zarządzeniu nr 58 Rektora ZUT z dnia 28 września 2016 r.19.12.2016

Zarządzenie nr 99 Rektora ZUT z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania procesu wdrażania strategii rozwoju ZUT na lata 2016–202019.12.2016

Zarządzenie nr 98 Rektora ZUT z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej ds. dzierżaw terenów, obiektów i pomieszczeń socjalno-bytowych znajdujących się na Osiedlu Studenckim na kadencję 2016–2020 2.12.2016

Zarządzenie nr 97 Rektora ZUT z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej ds. dzierżaw terenów, obiektów, pomieszczeń wydziałowych i ogólnouczelnianych ZUT na kadencję 2016–2020 2.12.2016