Rok 2016/2017

Rok 2016/201710.05.2019

UCHWAŁA NR 92 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych