Rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 158 Rektora ZUT z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 154 Rektora ZUT z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności do edukacji osób z niepełnosprawnością31.12.2021

ZARZĄDZENIE NR 157 Rektora ZUT z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Zasad przydziału i stosowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej28.12.2021

ZARZĄDZENIE NR 156 Rektora ZUT z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Ryby, rybactwo i ekologia23.12.2021

ZARZĄDZENIE NR 155 Rektora ZUT z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów druków harmonogramu pracy oraz wykazu godzin pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu23.12.2021

ZARZĄDZENIE NR 154 Rektora ZUT z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności do edukacji osób z niepełnosprawnością23.12.2021