Rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 66 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2021 r. wprowadzające czasowo obowiązujące zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów ZUT wprowadzonego zarządzeniem nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 w15.06.2021

ZARZĄDZENIE NR 65 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 81 Rektora ZUT z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie Zasad sporządzania kalkulacji kosztów za kształcenie na studia15.06.2021

ZARZĄDZENIE NR 64 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 37 Rektora ZUT z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022 2.06.2021

ZARZĄDZENIE NR 63 Rektora ZUT z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych w ZUT na kadencję 2020 – 2024 2.06.2021

ZARZĄDZENIE NR 62 Rektora ZUT z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie25.05.2021