Rok 2023/2024

Uchwała nr 140/2024 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 marca 2024 r.22.05.2024

w sprawie oceny programowej kierunku chemia prowadzonego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim