Rady Dyscyplin Naukowych

Składy osobowe rad dyscyplin naukowych24.09.2021

Inżynieria Lądowa i Transport
prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska – przewodnicząca
dr hab. inż. Włodzimierz Rosochacki, prof. ZUT – zastępca
prof. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk
prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz
prof. dr hab. inż. Magdalena Janus
prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
dr hab. inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz, prof. ZUT
dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT
dr hab. inż. Paweł Mieczkowski, prof. ZUT
dr hab. inż. Teresa Rucińska, prof. ZUT
dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. ZUT
dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ZUT
dr hab. inż. Tomasz Wróblewski, prof. ZUT
dr inż. Małgorzata Abramowicz
dr inż. Roman Bednarek
dr inż. Jarosław Błyszko
dr inż. Robert Jurczak
dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka
dr inż. Rafał Nowak
dr inż. Szymon Skibicki
dr inż. Piotr Trojanowski
dr inż. Hanna Weber – sekretarz
dr inż. Adam Zieliński
dr inż. Krzysztof Żarkiewicz
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński
prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko
dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, prof. ZUT
dr hab. Renata Gamrat, prof. ZUT
dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT
dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT
dr hab. inż. Ryszard Malinowski, prof. ZUT
dr hab. Lilla Mielnik, prof. ZUT
dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. ZUT
dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT
dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT
dr hab. Mariola Wróbel, prof. ZUT
dr inż. Elwira Katarzyna Wróblewska, prof. ZUT
dr hab. inż. Katarzyna Zwarycz-Makles, prof. ZUT - zastępca
dr hab. Magdalena Błaszak
dr hab. Marek Podlasiński
dr hab. inż. Marek Jerzy Rynkiewicz
dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk - sekretarz
dr inż. Sławomira Bering
dr inż. Ewa Figiel
dr inż. Bogumił Kic
dr inż. Dorota Leciej- Pirczewska
dr inż. Robert Mańko
dr inż. Jacek Mazur
dr inż. Jerzy Nejranowski
dr Cyprian Seul
dr inż. Krzysztof Tarnowski