Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Informacje o Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt16.08.2021

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt jest zlokalizowany w trzech miejscach:

ul. Klemensa Janickiego 32: Dziekanat 

ul. Klemensa Janickiego 29, 33: Katedry WBiHZ

al. Piastów 45: Katedry WBiHZ 

 

Kontakt z Dziekanatem:

ul. Klemensa Janickiego 32, pok. 1/04, 1/08,  1/18, 1/22, 1/25

71-270 Szczecin

tel. +48 91 449 67 03 - praktyki studenckie, pomoc materialna

tel. +48 91 449 67 51 - tok studiów kynologia

tel. +48 91 449 67 52 - tok studiów biotechnologia i zootechnika

tel. +48 91 449 67 53 - kierownik dziekanatu

e-mail: dziekanat.biot@zut.edu.pl