Władze Wydziału

Władze Wydziału w kadencji 2020-202415.12.2020

Dziekan - prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy

Prodziekan ds. ogólnych i nauki - dr hab. inż. Beata Zielińska, prof. nadzw. ZUT

Prodziekan ds. studenckich - dr inż. ANETA WESOŁOWSKA - Kierunki: Chemia, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Chemical Engineering

Prodziekan ds. studenckich - dr hab inż. Karolina Kiełbasa, prof. ZUT  -Kierunki: Technologia Chemiczna, Nanotechnologia, Inżynieria w medycynie, Inżynieria materiałów i nanomateriałów, Materials Science and Engineering