Władze Wydziału

Władze Wydziału w kadencji 2016-202020.01.2017

Dziekan - prof. dr hab. inż. RYSZARD J. KALEŃCZUK

Prodziekan ds. ogólnych i nauki - dr hab. inż. RAFAŁ RAKOCZY, prof. nadzw. ZUT

Prodziekan ds. studenckich - dr inż. ANETA WESOŁOWSKA - Kierunki: Chemia, Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Prodziekan ds. studenckich - dr inż. JOLANTA JANIK -Kierunki: Technologia Chemiczna, Nanotechnologia