Rok 2017

Zarządzenie nr 98 Rektora ZUT z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów wyższych w celu ustalenia uprawnionych do umorzenia pożyczki albo kredytu studenckiego 5.01.2018

Zarządzenie nr 97 Rektora ZUT z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w zarządzeniach nr 94 i 96 Rektora ZUT z dnia 19 grudnia 2017 r. 5.01.2018

Zarządzenie nr 96 Rektora ZUT z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Techniki Morskiej i Transportu 5.01.2018

Zarządzenie nr 95 Rektora ZUT z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 47 Rektora ZUT z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów oraz spraw powierzonych kanclerzowi ZUT 5.01.2018

Zarządzenie nr 94 Rektora ZUT z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające Regulamin organizacyjny administracji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 5.01.2018