Rok 2022

ZARZĄDZENIE NR 145 Rektora ZUT z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Funduszu Rozwoju Nauki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 5.01.2023

ZARZĄDZENIE NR 144 Rektora ZUT z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Deklaracji Polityki Erasmusa na lata 2021 – 202715.12.2022

ZARZĄDZENIE NR 143 Rektora ZUT z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 73 Rektora ZUT z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy15.12.2022

ZARZĄDZENIE NR 142 Rektora ZUT z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie procedury wydawania pracownikom posiłków ze względów profilaktycznych 9.12.2022

ZARZĄDZENIE NR 141 Rektora ZUT z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 73 Rektora ZUT z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 9.12.2022