Rok 2024/2025

Uchwała nr 56 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2024 r. 5.07.2024

zmieniająca uchwałę nr 31 Senatu ZUT z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunkach ichtiologia i akwakultura, mikrobiologia, technologia żywności i żywienia człowieka rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025