Wydział Elektryczny

Informacje o Wydziale Elektrycznym23.01.2017

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ul. Sikorskiego 37,
70-313 Szczecin

telefon: +48 91 449 41 50, rekrutacja: +48 91 449 44 62
fax: +48 91 449 45 56

WWW: www.we.zut.edu.pl
E-mail: dziekanat.we@zut.edu.pl

Nasi pracownicy używają adresów poczty elektronicznej w postaci imie.nazwisko@zut.edu.pl

Dziekanat otwarty codziennie w godzinach 8:00 - 13:00, przerwa 10:30 - 11:00.

Konto bankowe

(nie dotyczy opłat rekrutacyjnych oraz opłat dokonywanych przez studentów i uczestników studiów doktoranckich)

Bank Zachodni WBK S.A. III o/Szczecin
02 1090 1492 0000 0000 4903 0242

NIP

852-254-50-56