Ogłoszenia pozostałe

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych 5.08.2016

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016.383.) ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji w partnerstwie projektu na lata 2016-2019 w ramach Konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

Wszelkie zapytania dotyczące ogłoszenia prosimy kierować na adres piotr.lech@zut.edu.pl

Zobacz załącznik (format:  doc, rozmiar:  58 KB)