Stopnie naukowe - Wydział Elektryczny

Stopnie naukowe24.06.2024

Postępowania habilitacyjne

 

Lp.Imię i nazwiskoWniosekKomisja habilitacyjnaRecenzjaRecenzjaRecenzjaUchwaładyscyplina
1dr inż. Marcin Wardachwniosek (format:  pdf, rozmiar:  788 kB)komisja (format:  pdf, rozmiar:  386 kB)

B. Tomczuk
 (format:  pdf, rozmiar:  4,90 MB)

bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  134 kB)

P. Witczak
 (format:  pdf, rozmiar:  3,05 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  29 kB)

J. Zawilak
 (format:  pdf, rozmiar:  5,38 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  44 kB)

uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  362 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  15,00 kB)

AEiE
2dr inż. Eugeniusz Kornatowskiwniosek (format:  pdf, rozmiar:  400 kB)komisja (format:  pdf, rozmiar:  60 kB)

K. Jakubiuk
 (format:  pdf, rozmiar:  6,88 MB)

bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  173 kB)

E. Leśniewska-Komęza
 (format:  pdf, rozmiar:  4,82 MB)

bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  147 kB)

B. Tomczuk
 (format:  pdf, rozmiar:  4,70 MB)

bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  147 kB)

uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  366 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  13,13 kB)

AEiE
3dr inż. Witold Mickiewiczwniosek (format:  pdf, rozmiar:  325 kB)komisja (format:  pdf, rozmiar:  355 kB)A. Dobrucki (format:  pdf, rozmiar:  9,17 MB)

D. Bismor
 (format:  pdf, rozmiar:  11,19 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  40 kB)

L. Leniowska
 (format:  pdf, rozmiar:  2,41 MB)

uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  463 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  14,67 kB)

AEiE
4dr inż. Stanisław Gawronwniosek (format:  pdf, rozmiar:  915 kB)komisja (format:  pdf, rozmiar:  1,77 MB)

uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  527 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  19,31 kB)

E

 

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Lp.Imię i nazwiskoWniosekKomisja habilitacyjnaRecenzjeUchwała/decyzjaDyscyplina
1dr Barbara Grochowalska

wniosek (format:  pdf, rozmiar:  1,19 MB)

autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  2,29 MB)

wykaz osiągnięć (format:  pdf, rozmiar:  753 KB)

komisja (format:  pdf, rozmiar:  604 KB)

zmiana (format:  pdf, rozmiar:  468 KB)

tekst jednolity (format:  docx, rozmiar:  29 KB)

M. Malinowski (format:  pdf, rozmiar:  216 KB)

Z. Bielecki (format:  pdf, rozmiar:  1,80 MB)

A. Kotyra (format:  pdf, rozmiar:  2,96 MB)

J. Starzyński (format:  pdf, rozmiar:  1,15 MB)

uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  418 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  17,92 KB)

AEEiTK
2dr inż. Andrzej Przemysław Ziółkowski

wniosek (format:  pdf, rozmiar:  362 KB)

autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  467 KB)

wykaz osiągnięć (format:  pdf, rozmiar:  332 KB)

komisja (format:  pdf, rozmiar:  586 KB)

bez podpisu (format:  pdf, rozmiar:  186 KB)

J. Pluciński (format:  pdf, rozmiar:  279 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  82 KB)

T. Pustelny (format:  pdf, rozmiar:  1,16 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  36 KB)

J. Sotor (format:  pdf, rozmiar:  283 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  17,78 KB)

R. Buczyński (format:  pdf, rozmiar:  876 KB)

bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  324 KB)

uchwała Rady Dyscypliny (format:  pdf, rozmiar:  361 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  19,69 KB)

decyzja (format:  pdf, rozmiar:  655 KB) (format:  pdf, rozmiar:  401 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  15,92 KB) (format:  docx, rozmiar:  15,87 KB)

AEEiTK
3dr Jarosław Woźniak

wniosek (format:  pdf, rozmiar:  194 kB)

autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  136 kB)

wykaz osiągnięć (format:  pdf, rozmiar:  158 kB)

komisja (format:  pdf, rozmiar:  538 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  21 kB)

W. Paszke (format:  pdf, rozmiar:  181 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  34 kB)

E. Pawłuszewicz (format:  pdf, rozmiar:  685 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  37 kB)

E. Rafajłowicz (format:  pdf, rozmiar:  210 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  28 kB)

P. Skrzypczyński (format:  pdf, rozmiar:  134 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  30 kB)

Uchwała Rady Dyscypliny (format:  pdf, rozmiar:  644 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  21 kB)

decyzja (format:  pdf, rozmiar:  346 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  16,98 kB)

AEEiTK
4dr inż. Rafał Osypiuk

wniosek (format:  pdf, rozmiar:  301 kB)

autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  1,77 MB)

wykaz osiągnięć (format:  pdf, rozmiar:  536 kB)

komisja (format:  pdf, rozmiar:  548 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  21 kB)

P. Skruch (format:  pdf, rozmiar:  7,18 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  36 kB)

M. Witczak (format:  pdf, rozmiar:  4,05 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  26 kB)

J. Kabziński (format:  pdf, rozmiar:  2,98 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  43 kB)

P. Skrzypczyński (format:  pdf, rozmiar:  145 kB)

bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  108 kB)

Uchwała Rady Dyscypliny (format:  pdf, rozmiar:  346 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  19,60 kB)

decyzja (format:  pdf, rozmiar:  608 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  16,11 kB)

AEEiTK
5dr Jekatierina Sklyar

wniosek (format:  pdf, rozmiar:  330 kB)

autoreferat (format:  pdf, rozmiar:  540 kB)

wykaz osiągnięć (format:  pdf, rozmiar:  691 kB)

komisja  (format:  pdf, rozmiar:  543 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  21 kB)

A. Kowalewski (format:  pdf, rozmiar:  1,65 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  82 kB)

A. Babiarz (format:  pdf, rozmiar:  818 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  24 kB)

Z. Zwierzewicz (format:  pdf, rozmiar:  4,99 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  44 kB)

A. Witkowska (format:  pdf, rozmiar:  868 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  63 kB)

uchwała Rady Dyscypliny (format:  pdf, rozmiar:  344 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  19,71 kB)

decyzja (format:  pdf, rozmiar:  620 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  16,17 kB)

AEEiTK

 

Przewody doktorskie

Lp.Imię i nazwiskoStreszczenieRecenzjaRecenzjaUchwaładyscyplina
1mgr inż. Paweł Waszczukstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)

D. Horla
 (format:  pdf, rozmiar:  2,64 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  25 kB)

M. Kamiński (format:  pdf, rozmiar:  2,82 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  26 kB)

uchwała RW (format:  pdf, rozmiar:  108 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  12,75 kB)

AEiE
2mgr inż. Jacek Kołekstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  190 KB)

J. Pawłat (format:  pdf, rozmiar:  61 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  25 kB)

J. Mućko
 (format:  pdf, rozmiar:  3,91 MB)

bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  126 kB)

uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  448 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  14,80 kB)

AEiE
3mgr inż. Marcin Jarmołowiczstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)

M. Świercz (format:  pdf, rozmiar:  3,30 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  36 kB)

R. Rak (format:  pdf, rozmiar:  2,89 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  34 kB)

uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  452 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  14,89 kB)

AEiE
4mgr inż. Michał Herbkostreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  23 KB)

B. Butryło (format:  pdf, rozmiar:  2,05 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  46 KB)

Y. Yashchyshyn (format:  pdf, rozmiar:  1,91 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  19,10 KB)

uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  453 KB)

bez podpisu (format:  pdf, rozmiar:  112 KB)

AEiE
5mgr inż. Jarosław Fastowiczstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  46 KB)

A. Fabijańska (format:  pdf, rozmiar:  2,88 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  40 KB)

A. Kasiński (format:  pdf, rozmiar:  534 KB)

bez podpisu (format:  rtf, rozmiar:  192 KB)

uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  449 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  15,00 KB)

AEiE
6mgr inż. Sławomir Grzybstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  185 KB)

A. Bartoszewicz (format:  pdf, rozmiar:  362 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  33 KB)

A. Dzieliński (format:  pdf, rozmiar:  2,23 MB)

bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  58 KB)

uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  453 KB)

bez podpisu (format:  pdf, rozmiar:  118 KB)

AEiE
7mgr inż. Michał Maciusowiczstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  145 KB)

M. Roskosz (format:  pdf, rozmiar:  305 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  38 KB)

K. Siwek (format:  pdf, rozmiar:  261 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  33 KB)

uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  447 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,34 KB)

AEiE
8mgr inż. Hubert Michalakstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  331 KB)

M. Iwanowski (format:  pdf, rozmiar:  113 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  23 KB)

M. Mrugalski (format:  pdf, rozmiar:  3,22 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  41 KB)

uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  444 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,27 KB)

AEiE
9mgr inż. Paweł Prajzendancstreszczenie (format:  pdf, rozmiar:  841 KB)

M. Korkosz (format:  pdf, rozmiar:  6,97 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  47 KB)

W. Szeląg (format:  pdf, rozmiar:  1,95 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  38 KB)

uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  450 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,26 KB)

AEiE
10

mgr inż.

Adam Żywica

streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  256 KB)

T. Talaśka (format:  pdf, rozmiar:  2,18 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  34 KB)

M. Wołoszyn (format:  pdf, rozmiar:  184 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  25 KB)

uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  443 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,20 KB)

AEiE
11

mgr inż.

Sławomir Kocoń

streszczenie (format:  PDF, rozmiar:  1,08 MB)

W. Hunek (format:  pdf, rozmiar:  15,66 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  26 KB)

R. Koprowski (format:  pdf, rozmiar:  1,79 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  36 KB)

uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  451 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,38 KB)

AEiE
12

mgr inż.

Michał Raczyński

streszczenie PL (format:  pdf, rozmiar:  122 KB)

streszczenie EN (format:  pdf, rozmiar:  111 KB)

 

J. Kotus (format:  pdf, rozmiar:  8,26 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  30 KB)

M. Szmajda (format:  pdf, rozmiar:  7,28 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  38 KB)

uchwała Senatu (format:  pdf, rozmiar:  452 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  18,36 KB)

AEEiTK
13mgr inż. Katarzyna Trela

streszczenie PL (format:  pdf, rozmiar:  87 KB)

streszczenie EN (format:  pdf, rozmiar:  86 KB)

S. Borucki (format:  pdf, rozmiar:  7,33 MB)

bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  135 KB)

P. Żukowski (format:  pdf, rozmiar:  671 KB)

bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  82 KB)

 

uchwała Rady Dyscypliny (format:  pdf, rozmiar:  428 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  19,12 KB)

AEEiTK

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

 

Lp.Imię i nazwiskoRozprawaStreszczenieRecenzjeObronaUchwała/decyzjaDyscyplina
1

mgr inż. Patryk Bohatyrewicz

rozprawa (format:  pdf, rozmiar:  5,04 MB)

streszczenie PL (format:  pdf, rozmiar:  857 KB)

streszczenie EN (format:  pdf, rozmiar:  785 KB)

P. Rózga (format:  pdf, rozmiar:  1,32 MB)

T. Kołtunowicz (format:  pdf, rozmiar:  1,41 MB)

bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  118 KB)

A. Cichoń (format:  PDF, rozmiar:  4,99 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  37 KB)

termin: 23.11.2023

godz. 10:15

miejsce: budynek WE, sala 209, ul. Sikorskiego 37

uchwała Rady Dyscypliny (format:  pdf, rozmiar:  405 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  19,24 KB)

decyzja (format:  pdf, rozmiar:  652 KB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  15,93 KB)

AEEiTK
2mgr inż. Błażej Maria Jabłońskirozprawa (format:  pdf, rozmiar:  4,42 MB)

streszczenie PL (format:  pdf, rozmiar:  42 KB)

streszczenie EN (format:  pdf, rozmiar:  41 KB)

J. Pluciński (format:  pdf, rozmiar:  1,45 MB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  85 kB)

K. Tarnowski (format:  pdf, rozmiar:  243 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  29 kB)

M. Karpierz (format:  pdf, rozmiar:  459 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  30 kB)

termin:

25.04.2024

godz. 10:15

miejsce: budynek WE, sala 209, ul. Sikorskiego 37

 

uchwała Rady Dyscypliny (format:  pdf, rozmiar:  395 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  19,29 kB)

decyzja (format:  pdf, rozmiar:  657 kB)

bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  16,03 kB)

AEEiTK
3mgr inż. Ewelina Chołodowiczrozprawa (format:  pdf, rozmiar:  19,00 MB)

streszczenie PL (format:  pdf, rozmiar:  68 kB)

streszczenie EN (format:  pdf, rozmiar:  65 kB)