Władze Wydziału

Władze Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa 2.09.2020

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki
tel. +48 91 449 66 65
ul. Kazimierza Królewicza 4,
Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl

prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki

PRODZIEKAN ds. organizacji i rozwoju
dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT
tel. +48 91 449 66 26
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18
Przemyslaw.Czerniejewski@zut.edu.pl

dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT

PRODZIEKAN ds. studenckich i kształcenia
dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT
tel. +48 91 449 65 50
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18
Agata.Witczak@zut.edu.pl

dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT

PRODZIEKAN ds. studenckich i kształcenia
dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT
tel. +48 91 449 66 67
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18
Adam.Tanski@zut.edu.pl

dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT