Władze Wydziału

Władze Wydziału na kadencję 2016-2020 7.09.2016


DZIEKAN
dr hab. inż. Agnieszka Tórz 
tel. +48 91 449 66 97
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 28
Agnieszka.Torz@zut.edu.pl

PRODZIEKAN ds. nauki oraz kształcenia na kierunkach: Rybactwo oraz Gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym
dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. nadzw. 
tel. +48 91 449 66 60
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 20

 

PRODZIEKAN ds. jakości kształcenia oraz kształcenia na kierunku: Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
dr hab. inż. Agata Witczak
tel. +48 91 449 65 55
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 20

PRODZIEKAN ds. kształcenia na kierunkach: 
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Mikrobiologia Stosowana 
dr hab inż. Małgorzata Sobczak 
tel. +48 91 449 65 82 

ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 20