Władze Wydziału

Władze Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - kadencja 2020 - 202416.08.2021


dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUT – Dziekan


dr hab. inż. Karol Fijałkowski, prof. ZUT – Prodziekan ds. nauki i współpracy


dr hab. Hanna Kulig, prof. ZUT – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia (kierunek biotechnologia)


dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk, prof. ZUT – Prodziekan ds. studenckich i kształcenia (kierunek kynologia i zootechnika)