Regulaminy

ZARZĄDZENIE NR 128 Rektora ZUT z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników ZUT 4.11.2022

ZARZĄDZENIE NR 64 Rektora ZUT z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy ZUT29.04.2022

ZARZĄDZENIE NR 38 Rektora ZUT z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie14.12.2021

ZARZĄDZENIE NR 152 Rektora ZUT z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 39 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie14.12.2021

ZARZĄDZENIE NR 151 Rektora ZUT z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy ZUT14.12.2021