Regulaminy

Zarządzenie nr 205 Rektora ZUT z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie23.12.2020

Zarządzenie nr 203 Rektora ZUT z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenia nr 39 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie16.12.2020

Zarządzenie nr 173 Rektora ZUT z dnia 29 października 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie29.10.2020

Zarządzenie nr 137 Rektora ZUT z dnia 29 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1.10.2020

Zarządzenie nr 106 Rektora ZUT z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie27.07.2020