Regulaminy

ZARZĄDZENIE NR 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 16.10.2019

ZARZĄDZENIE NR 52 Rektora ZUT z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 25.09.2019

ZARZĄDZENIE NR 1 Rektora ZUT z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie Regulamin pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie18.02.2019

ZARZĄDZENIE NR 75 Rektora ZUT z dnia 21 września 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie21.09.2018

ZARZĄDZENIE NR 21 Rektora ZUT z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego administracji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie15.03.2018