Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 44 Rektora ZUT z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie nadawania numeru albumu doktorantom w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 11.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 43 Rektora ZUT z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie elektronicznej legitymacji doktoranta w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 11.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 42 Rektora ZUT z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie terminów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 11.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora ZUT z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020, jego harmonogramie i dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla doktorantów szkoły doktorskiej 11.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora ZUT z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego na studiach doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 5.07.2019