Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 78 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 70 Rektora ZUT z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia zakresu spraw powierzonych kanclerzowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie16.10.2019

ZARZĄDZENIE NR 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 16.10.2019

ZARZĄDZENIE NR 76 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 23 Rektora ZUT z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady prowadzenia hospitacji” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 16.10.2019

ZARZĄDZENIE NR 75 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Rady do spraw kształcenia w ZUT 16.10.2019

ZARZĄDZENIE NR 74 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów druków niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia studiów podyplomowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 16.10.2019