Rok 2019

Zarządzenie nr 126 Rektora ZUT z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz trybu i podmiotów dokonujących oceny okresowej nauczycieli akademickich od roku 202020.12.2019

Zarządzenie nr 125 Rektora ZUT z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 55 Rektora ZUT z dnia 22 września 2016 r. w sprawie powołania komisji rektorskich: ds. zatrudnienia na stanowiskach profesora, ds. nagród i odznaczeń na kadencję 2016-202020.12.2019

Zarządzenie nr 124 Rektora ZUT z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów w celu ustalenia uprawnionych do umorzenia kredytu studenckiego19.12.2019

Zarządzenie nr 123 Rektora ZUT z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 6 Rektora ZUT z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród rektora za osiągnięcia w pracy zawodowej19.12.2019

Zarządzenie nr 122 Rektora ZUT z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Zasad przyznawania pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za ponadprzeciętną aktywność naukową19.12.2019