Instrukcja obsługi BIP ZUT

Instrukcja obsługi BIP ZUT 9.04.2014

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (BIP ZUT) utworzona została jako ujednolicony publikator teleinformatyczny, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Strona BIP ZUT składa się z następujących elementów:

  • Menu przedmiotowe (główne) – znajduje się po lewej stronie witryny i zawiera odnośniki do udostępnianych informacji publicznych.
  • Menu nawigacji - wskazuje użytkownikowi aktualną pozycję na stronie i znajduje się poniżej Menu Dla Kandydata, Dla Studenta, Dla Pracownika, Dla Doktoranta.
  • Moduł wyszukujący – umieszczony w dolnej części Menu przedmiotowego, służy do szybkiego wyszukiwania informacji.
  • W górnej, lewej części ekranu znajduje się logo  ZUT z odnośnikiem do głównej strony Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (http://www.zut.edu.pl).


Udostępnione na stronie informacje publiczne określają:

  • tożsamość osoby, która wytworzyła informację (lub odpowiada za jej treść),
  • tożsamość osoby, która udostępniła informację,
  • datę udostępnienia,
  • adres poczty elektronicznej osoby, która wytworzyła lub udostępniła informację.