Przewody doktorskie

Przewody doktorskie31.01.2020

Imię i nazwisko Streszczenie Abstract Recenzja 1 Recenzja 2
mgr Kamil Bortko Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  129 kB) Abstrakt (format:  pdf, rozmiar:  117 kB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  404 kB) Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  203 kB)
mgr inż. Krzysztof Lorenz Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  122 kB) Abstrakt (format:  pdf, rozmiar:  109 kB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  221 kB) Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  256 kB)
mgr inż. Gerard Wawrzyniak Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  910 kB) Abstrakt (format:  pdf, rozmiar:  919 kB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  278 kB) Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  470 kB)
mgr inż. Maja Dziśko Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  130 kB) Abstrakt (format:  pdf, rozmiar:  127 kB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  832 kB) Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  449 kB)
mgr inż. Marek Kannchen Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  1,00 MB) Abstrakt (format:  pdf, rozmiar:  0,96 MB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  651 kB) Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  399 kB)
mgr inż. Konrad Biercewicz Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  65 kB) Abstrakt (format:  pdf, rozmiar:  61 kB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  1,19 MB) Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  333 kB)
mgr inż. Marek Wernikowski Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  763 kB) Abstract (format:  pdf, rozmiar:  716 kB) Recenzja_1 (format:  pdf, rozmiar:  142 kB) Recenzja_2 (format:  pdf, rozmiar:  319 kB)
mgr inż. Michał Apolinarski Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  157 kB) Abstract (format:  pdf, rozmiar:  108 kB) Recenzja_1 (format:  pdf, rozmiar:  1,66 MB) Recenzja_2 (format:  pdf, rozmiar:  362 kB)
mgr inż. Artur Karczmarczyk Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  348 kB) Abstract (format:  pdf, rozmiar:  344 kB) Recenzja_1 (format:  pdf, rozmiar:  489 kB) Recenzja_2 (format:  pdf, rozmiar:  469 kB)
mgr inż. Aneta Bera Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  8,31 MB) Abstract (format:  pdf, rozmiar:  7,90 MB) Recenzja_1 (format:  pdf, rozmiar:  431 kB) Recenzja_2 (format:  pdf, rozmiar:  130 kB)
mgr inż. Dariusz Sychel Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  6,48 MB) Abstract (format:  pdf, rozmiar:  6,37 MB) Recenzja_1 (format:  pdf, rozmiar:  3,17 MB) Recenzja_2 (format:  pdf, rozmiar:  5,21 MB)
mgr inż. Marcin Pietrzykowski Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  782 kB) Abstract (format:  pdf, rozmiar:  741 kB) Recenzja_1 (format:  pdf, rozmiar:  329 kB) Recenzja_2 (format:  pdf, rozmiar:  402 kB)
mgr inż. Paweł Górski Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  91 kB) Abstract (format:  pdf, rozmiar:  78 kB) Recenzja_1 (format:  pdf, rozmiar:  277 kB) Recenzja_2 (format:  pdf, rozmiar:  290 kB)
mgr inż. Maciej Burak Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  72 kB) Abstract (format:  pdf, rozmiar:  72 kB) Recenzja_1 (format:  pdf, rozmiar:  288 kB) Recenzja_2 (format:  pdf, rozmiar:  1,18 MB)
mgr inż. Rafał Piórkowski Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  684 kB) Abstract (format:  pdf, rozmiar:  669 kB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  308 kB) Recenzja_2 (format:  pdf, rozmiar:  432 kB)
mgr inż. Michał Chwestiuk Streszczenie (format:  pdf, rozmiar:  795 kB) Abstract (format:  pdf, rozmiar:  245 kB) Recenzja 1 (format:  pdf, rozmiar:  582 kB) Recenzja 2 (format:  pdf, rozmiar:  5,05 MB)