Archiwum sprzedaży nieruchomości

Przetarg 1 grudnia 2022 r.12.09.2022

Przetarg 6 paździenika 2022 r. 9.09.2022

Przetarg 2 czerwca 2022 r.17.05.2022

Przetarg 26 kwietnia 2022 r. 6.04.2022

Przetarg 27 stycznia 2022 r.11.01.2022