Jednostki ogólnouczelniane

Jadnostki ogólnouczelniane (od dnia 1 października 2023 r.) 4.10.2023

  • Biblioteka Główna
  • Uczelniane Centrum Informatyki
  • Akademickie Centrum Informatyki
  • Akademicki Ośrodek Jeździecki
  • Centrum Kultury im. Jana Szyrockiego
  • Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  • Wydawnictwo Uczelniane
  • Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii
  • Ośrodek Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi