Jednostki ogólnouczelniane

Jednostki ogólnouczelniane 3.01.2020

  • Biblioteka Główna
  • Uczelniane Centrum Informatyki
  • Akademickie Centrum Informatyki
  • Akademicki Ośrodek Jeździecki
  • Ośrodek Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
  • Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
  • Wydawnictwo uczelniane
  • Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii
  • Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości
  • Ośrodek Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi