Rok 2015/2016

Rok 2015/201610.05.2019

UCHWAŁA NR 133 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych