Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Informacje o Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki23.01.2017

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki zlokalizowany jest w budynkach:

Al. Piastów 19:  Dziekanat oraz Instytuty i Katedry WIMiM, Hala Technologiczna WIMiM

Al. Piastów 48:  Instytut Fizyki WIMiM

 

Kontakt z Dziekanatem:

Al. Piastów 19,  pok. 151

70-310 Szczecin

tel. +48 91 449 4551

fax: +48 91 449 4346

e-mail: dzwimim@zut.edu.pl

 

Strona wydziałowa: http://www.wimim.zut.edu.pl/