Programy studiów podyplomowych

Uchwała nr 95 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2022 r.23.05.2022

w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. Obrót środkami ochrony roślin i nawozami