Programy studiów podyplomowych

Uchwała nr 156 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2023 r.16.10.2023