Programy studiów podyplomowych

Uchwała nr 236 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 września 2022 r. 3.11.2022

w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE