Programy studiów podyplomowych

Uchwała nr 138 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020 r. 3.07.2020

w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych