Rok 2019/2020

Regulamin świadczeń dla studentów ZUT wraz z wysokościami świadczeń stypendialnych 2.10.2019

ZARZĄDZENIE NR 60 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

ZARZĄDZENIE NR 61 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie