Rok 2019/2020

Regulamin świadczeń dla studentów - zmiana 2.07.2020

ZARZĄDZENIE NR 93 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020 r. wprowadzające czasowo obowiązujące zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wprowadzonego zarządzeniem nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. (z późn. zm.) w związku z występowaniem stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zmiana zarządzenia nr 64 Rektora ZUT z dnia 12 maja 2020 r.30.06.2020

ZARZĄDZENIE NR 73 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 64 Rektora ZUT z dnia 12 maja 2020 r.

Regulamin świadczeń dla studentów - zmiana20.05.2020

ZARZĄDZENIE NR 64 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora  ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz wprowadzające czasowo obowiązujące przepisy w przyznawaniu świadczeń stypendialnych w związku z występowaniem stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Regulamin świadczeń dla studentów ZUT wraz z wysokościami świadczeń stypendialnych 2.10.2019

ZARZĄDZENIE NR 60 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

ZARZĄDZENIE NR 61 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie