Rok 2020/2021

Uchwała nr 228/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 marca 2021 r. 8.04.2021

w sprawie powtórnej oceny programowej na kierunku architektura krajobrazu prowadzonym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim