Rok 2020/2021

Uchwała nr 742/ 2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 lipca 2021 r.29.04.2022

w sprawie oceny programowej kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 631/ 2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lipca 2021 r.29.04.2022

w sprawie oceny programowej kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 247/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 kwietnia 2021 r.29.04.2022

w sprawie oceny programowej na kierunku budownictwo prowadzonym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 228/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 marca 2021 r. 8.04.2021

w sprawie powtórnej oceny programowej na kierunku architektura krajobrazu prowadzonym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim