Zakres obowiązków prorektorów na kadencję 2020-2024

Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze na kadencję 2020 – 2024 (zarządzenie nr 117Rektora ZUT z dnia 4 września 2020 r., z późn. zm.)15.01.2021