Rok 2018/2019

Uchwała Nr 678/2019 Prezydium PKA z dnia 19 września 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 2.10.2019

Uchwała Nr 679/2019 Prezydium PKA w sprawie oceny programowej na kierunku elektrotechnika prowadzonym na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 2.10.2019

Uchwała nr 232/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "architektura krajobrazu" prowadzonym na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT30.05.2019

Uchwała nr 231/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "gospodarka przestrzenna" prowadzonym na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT30.05.2019

Uchwała Nr 634/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "architektura i urbanistyka" prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT12.12.2018