Rok 2024/2025

Rok 2024/202527.06.2024

W roku akademickim 2028/2029 będzie obowiązywała uchwała nr 51  Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie Zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2028-2029