Rok 2020/2021

Uchwała nr 274 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2020 r.31.12.2020

w sprawie ustalenia programu studiów prowadzonego na kierunku architektura krajobrazu, rozpoczętych od roku akademickiego 2020/2021