Kanclerz i jego zastępcy

Organy ZUT oraz osoby pełniące funkcje wraz z ich kompetencjami 1.12.2014

KANCLERZ ZUT

mgr inż. Jarosław Potaczek

Kanclerz kieruje administracją i gospodarką ZUT, podejmuje decyzje dotyczące mienia w zakresie zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla organów ZUT.

Zakres powierzonych spraw obejmuje:

– organizację pracy administracji,

– sprawy pracownicze podległej administracji i obsługi,

– działalność socjalną prowadzoną przez ZUT,

– nadzór nad sprawami inwestycyjnymi, remontowymi i eksploatacją obiektów,

– zamówienia publiczne,

– gospodarkę mieniem ZUT.

 

KWESTOR ZUT

mgr Edward Zawadzki

Kwestor pełni funkcję głównego księgowego ZUT i jest zastępcą kanclerza.Zastępca kanclerza ds. techniczno-gospodarczych

mgr inż. Tadeusz Klinger

Zakres powierzonych spraw:

– sprawy inwestycyjne i remontowe,

– eksploatację obiektów ZUT.