Rok 2019/2020

Podział i rozliczenie dotacji na fundusz wydzielonych środków na działalność naukową, wychowawczą, kulturalna i sportowo-rekreacyjną doktorantów 8.03.2021