Majątek ZUT

Struktura własnościowa i majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie19.05.2022

 1. Forma własności: własność państwowych osób prawnych
 2. Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie:

 

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: 663 915 430,12 zł z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe): 418 575 470,99 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): 245 339 959,13 zł

 

Stan na dzień 31.12.2020 r.

Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: 595 542 470,03 zł z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe): 435 575 874,50 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): 159 966 595,53 zł

Stan na dzień 31.12.2019 r.

Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: 592 523 118,79 zł z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe): 420 019 705,82 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): 172 503 412,97 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r.

Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: 536 180 939,20 zł  z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe): 357 234 490,52 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): 178 946 448,68 zł

Stan na dzień 31.12.2017 r.

Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: 528 176 914,12 zł z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe): 365 844 288,14 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): 162 332 625,98 zł

Stan na dzień 31.12.2016 r.

Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: 516 971 522,93 zł z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe): 371 187 518,48 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): 145 784 004,45 zł

Stan na dzień 31.12.2015 r.

Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: 517 638 076,55 zł z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe): 362 431 133,39 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): 155 206 943,16 zł

Stan na dzień 31.12.2014 r.

Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: 521 097 895,30 zł z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe): 379 192 997,34 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): 141 904 897,96 zł

Stan na dzień 31.12.2013 r.

Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: 533 907 079,51 zł  z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe): 383 964 567,97 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): 149 942 511,54 zł

Stan na dzień 31.12.2012 r.

Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: 526 027 367,56 zł z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe): 379 740 742,71 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): 146 286 624,85 zł

Stan na dzień 31.12.2011 r.

Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: 488 789 436,04 zł  z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe): 350 053 859,24 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): 138 735 576,80 zł

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: 441 911 462,27 zł  z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe): 316 712 769,88 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): 125 198 692,39 zł

Stan na dzień 31.12.2009 r.

Majątek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: 405 083 041,05 zł z tego:

 • aktywa trwałe (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe): 290 380 597,51 zł
 • aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe): 114 702 443,54 zł