Rok 2021/2022

Uchwała nr 921/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 listopada 2022 r.31.10.2023

w sprawie oceny programowej studiów na kierunku zarządzanie prowadzonych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 920/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 listopada 2022 r.31.10.2023

w sprawie oceny programowej kierunku ekonomia prowadzonego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 671/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 lipca 2022 r.17.10.2023

w sprawie oceny programowej kierunku chłodnictwo i klimatyzacja prowadzonego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała 668/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 lipca 2022 r.17.10.2023

w sprawie oceny programowej kierunku transport prowadzonego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 500/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 lipca 2022 r.17.10.2023

w sprawie oceny programowej kierunku mikrobiologia prowadzonego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim